Udostępniasz zdjęcie z Instagrama? Zapytaj o zgodę!

Nadchodzą zmiany platformie społecznościowej

Instagram wprowadza zmiany w zasadach share’owania postów na www. Już wkrótce by osadzić instagramowe zdjęcie na stronie będziemy musieli poprosić o zgodę autora. To element nowej polityki firmy, która chce chce chronić się przed posądzeniami o naruszenie praw autorskich.

Bezpośrednim bodźcem do decyzji miała być rozprawa sądowa wytoczona przez fotografa Elliota McGuckena amerykańskiemu Newsweekowi. Tygodnik w jednej z publikacji miał posłużyć się zdjęciem jeziora Death Valley, którego autorem był McGucken. Wcześniej Newsweek miał spotkać się z odmową na prośbę o umożliwienie publikacji jego prac.

Metoda obejścia zgody autora poprzez udostępnienie opublikowanego na Instagramie posta nie spotkała się z aprobatą sądu, który przyznał rację fotografikowi, przyznając że działanie Newsweeka było nielegalne i stanowiło naruszenie praw autorskich należących do fotografa.

W całej sprawie właściciel Instagrama staje po stronie twórców i by zachęcić ich do dalszego korzystania z platformy zapowiada wprowadzenia narzędzi weryfikujących, czy dana strona uzyskała prawo do publikacji filmu/fotografii z profilu wybranego użytkownika. Według platformy ma to zapobiec sytuacji, w której twórcy są pozbawieni należnych im przychodów.

Nie mamy wiedzy na ten moment, czy zabezpieczenie przed nieuprawnionym udostępnianiem treści będzie jedynie opcjonalne czy może będzie stanowiło standard, jak i nie wiemy czy zgoda dotyczyć będzie pojedynczych publikacji czy wszystkich treści danego profilu.

Zmiana, jeśli zostanie wprowadzona, na pewno będzie miała duże znaczenie w kontekście polskiego systemu medialnego, gdzie nieodpłatne udostępnianie postów instagramowych przez strony i portale jest na porządku dziennym. A Wam często zdarza się udostępniać cudze prace bez konsultowania tego z autorami?